קבצים

http://www.kfar-giladi.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&act=view&dbid=docs&dataid=174&fid=f5&name=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94%203.3.pdf