סוף הקיץ בבית דגן   2012

 

 

חופש גדול 2011

 

יום הקשיש