סרטים   סרטים     סרטים   סרטים

 

 

נוסטלגיה לעוזב קיבוץ - ילדות בכפר גלעדי  סרטו של עופר מדניקוב  חלק 1

 

 

 

 

 

נוסטלגיה - ילדות בכפר גלעדי חלק 2