booked.net

בית השומר

מוזיאון “בית השומר” הוקם על ידי אנשי “השומר” כדי להנציח את מורשתו של הארגון. אנשי “השומר” היו פורצי דרך בתקופת העלייה השנייה בהקמת ארגון שמירה והגנה על היישוב היהודי בארץ ישראל, בעבודה עברית חקלאית ובהקמת התיישבות. במוזיאון מוצגים פסלי ברונזה של הפסלת בתיה לישנסקי, סרטים קצרים המתארים את חוויותיו של איש “השומר” דרך מכתבים למשפחתו, תמונות מרהיבות של צלמי התקופה לאו קהאן ואברהם סוסקין, מוצגים אותנטיים – פריטי לבוש, כלי נשק, כלים חקלאיים ועוד. לסיום מוקרן סרט המתאר את פעילות הארגון מפירוקו ועד למאורעות תרפ”ט כפי שסופר על ידי צאצאי אנשי “השומר”. 

מה באתר: מוזיאון ארכיון “השומר”, גלריית פסלי בתיה לישנסקי, כלת פרס ישראל לאמנות ופסלת העלייה השנייה. במקום גם אולם כנסים ומגדל תצפית לנוף מרהיב.

לקהל הרחב: סיורי חוץ מוזיאליים: ביקור בסליק נשק מקורי, בחצר הראשונים בכפר גלעדי, בקברות “השומר” ובאתר האריה השואג.

לילדים: תחפושות ברוח התקופה ודפי עבודה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן