booked.net

מרפאה ובריאות

מרפאה
04-6946385 |  050-571132

מזכירה רפואית
דורית צחור-בסו|  04-6946386

מנהלת המרפאה
אביגיל שרעבי | 058-6401679

קלרה נגלי | 050-7411948

רכזת הבריאות ורווחה
חדוה כשר | 050-6946990

עו”ס קיבוץ:

אופיר ארזי : 050-7352104

תיאור הפעילות
מרפאת כפר גלעדי מסונפת לשירותי בריאות כללית ונותנת שרות למבוטחי הקופה. זימון תור לרופא המשפחה יש לעשות דרך  האפליקציה של כללית, במידה ויש קושי טכנולוגי, אפשר לפנות לאחיות. בסיוע המזכירה הרפואית ניתן לקבוע תורים, למרפאת קופ”ח, לבתי חולים ולמכונים ולהזמנת טופסי 17. פנייה לחדר מיון רק עם הפנייה מהרופא.

במקרים דחופים בזמן שהמרפאה סגורה ניתן לפנות למוקד  2700*

מטלפון של הקיבוץ: 8299  או 8298

במספר מלא מכל מקום בארץ:  03-6190557 | 03-6190579 |  073-2341234

שעות פתיחת המרפאה:

אחות – יום א’:  07.00-15.00

                     16.00-19.00

 יום ב’     08.00-15.00

ג’, ד’: ה’   07.00-15.00 

  יום ו’:     08.00-13.00 

________________________

רופא דר’ בנימיני:

 יום א’: 16.45-19.00

  יום ב’:  12.00-15.00

  יום ה’: 08.00-11.00

________________________

מזכירה רפואית:

יום ב’- 8:00-15:00

יום ג’ 12:00-15:00

יום ד’ 12:30-15:00

יום ה’ 8:00-12:00

________________________

בדיקות דם :

ימים: א’, ג’, ד’, ה’:  07.00-08.20

יום ב’ 08.00-08.20

________________________ 

טיפת חלב– א’, ב’ 09.00-11.00

*לתשומת ליבכם: בשעות קבלה של טיפת חלב, נבקש להימנע מטלפונים או מהגעה למרפאה, למעט מקרים דחופים.


עו”ס קיבוץ: אופיר ארזי : 050-7352104

נותנת שירות לכלל האוכלוסייה – הערכה סוציאלית שכוללת מספר מפגשי הכרות (אינטק) ובניית תכנית התערבות בהתאם למצב ולצרכים של הפונה או המשפחה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן