booked.net

הדיר

העדר בכפר גלעדי–נחום הורביץ

מספר חברים מאנשי “השומר” הגו תוכנית לגידול צאן. זה היה במידת מה קשור בתפקיד שאיש “השומר” מילא אז בטחום הביטחון. מתוך ההנחה, שעבודה זו תוכל לשמש גורם מסייע במלאכת השמירה. גם מבחינה כלכלית ומשקית החשבנו את המקנה, כמקור פרנסה בכבוד. באחת ראינו בכך חשיבות גדולה ודרך חלוצית בבניין משק חקלאי עברי.

בהתאם לכך יצאו חברנו להכשרה אצל הבדואים ועמדו בניסיון. לא חסרו גם התלבטויות מסוג אחר, שנבעו מתוך השאיפה למשק צאן עצמאי. זה התחיל בשרונה ונמשך אחר כך בחמארה אשר בקרבת כפר גלעדי. אחרי מאורעות תל חי נאלצנו כידוע לעזוב את המקום ורק כעבור זמן מה חודשה עלייתנו לגליל העליון.

לאחר בירורים שהתנהלו אז בתוכנו הוחלט שקבוצת “השומר” חוזרת לכפר גלעדי ואיתה חלק מקבוצת שרונה יחד עם העדר.

בו בזמן החריפה השאלה – הרועים כיחידת ענף בתוך המשק הכלכלי של כפר גלעדי או קבוצת רועים עצמאית לכל  דבר. על  רקע זה הגיעו העניינים לסכסוך גלוי וחמור. חלק מקבוצת הרועים נטש את חמארה עם הצאן, במחשבה לעבור למקום אחר. לאחר דין ודברים הוחזר העדר ואיתו אחדים מהרועים. אלה שהתעקשו להמשיך בדרך של משק צאן עצמאי עזבו את המקום.

מאז התחיל דף חדש בהתפתחות ענף זה במשקנו. עדרנו מנה בהתחלה 700 ראש. עדר יפה וגדול, שהשבחנו אותו על ידי איילים מעבר הירדן והגולן שהצטיינו בצמרם הנאה. בנינו דיר ואף הוספנו מזון לכבשים בעונת המחסור במרעה, דבר שלא היה מקובל בימים ההם.

והנה פקדה אותנו מגיפה שהרבתה חללים עד כדי מחצית מהעדר. אך לא נפלנו ברוחנו. הישגנו הלוואה ומילאנו את החסר. הרועים התמסרו מאוד וגילו התמדה בעבודתם. עקב זה באה התקדמות וענף הצאן הפך למקור פרנסה חשוב.

ראוי לציון יחסה של פיק”א אלינו. אם כי פקידיה לא נתנו אמון ביהודים כמגדלי צאן. מאחר שנוכחו בכך אצל איכרי המושבות, שרועיהם היו ערבים והענף בשפל המדרגה. אך משנתברר להם, כי אצלנו העניין רציני, שינו את יחסם, השתתפו בתקציב להקמת דיר גדול ואף סייעו בהגדלת העדר.

בהכניסנו את הצאן למשקנו, תחמנו תחום בהר ואסרנו על עדרים זרים לעלות על שדותינו. שמרנו על המרעה למעננו. רצינו למנוע מעדרים אחרים לרעות בקרבת המשק מחשש למחלות וכו’. הבדואים איך שהוא השלימו עם זה, כי הייתה לנו עמדה תקיפה בסביבה ופחדנו נפל עליהם. הם ידעו כי בעברם את הגבול, יש בידנו להשיגם אף בפתח ביתם. אך המתואלים לא קיבלו את הדין והיו עולים עם עיזיהם על אדמתנו ורבו על כך הקטטות עימם. יש לציין, כי המשק ידע לשאת בעול השמירה והבטחת המרעה מתוך אומץ וכבוד. על אף הכל נמנענו מהסתכסכות  יתירה והקשרים עם הסביבה היו מצוינים. גם עם המתואלים קיימנו קשרי ידידות.

 

עם הצאן – משה אשוח

כשעבדנו עם הצאן היו קונים לנו מעילי גשם אחת לכמה שנים. כי מנהג היה בידנו לצאת עם הצאן בכל מזג אוויר שהוא, בגשם וברוח, שום אוכל לא היה בבית ואת הכל ליקטנו בשדה.

באחד מימי החורף פנינו לגזבר דאז – אליהו לויטין וביקשנו מעילי גשם כי הקודמים כבר התרפטו ויצאו מכלל שימוש.

  • מה מעילי גשם? מה פתאום מעילי גשם? טוען אליהו – יש לי בשבילכם דבר מצוין במקום זה, יש לי שתי מטריות.

מעילי גשם כמובן לא קנה ובלית ברירה לקחנו ממנו את שתי המטריות, יותר טוב מכלום.

ביום הראשון יצאתי עם המטריה, היה זה יום מעונן שבישר גשם. הגעתי עם העדר עד בית הקברות והכל להלך למישרין ופתאום ניתך גשם עז, פתחתי את המטריה ו… הכבשים והעיזים שראו את המטריה המטרייה השחורה פרושה מעלי נבהלו וכולם ברחו בבהלה על הגבעה מול בית ציפורי, שם נעמדו והסתכלו מלמעלה עלי ועל מטרייתי, משתאים מה קרה לרועה שלהם. אני עמדתי במקום “בבדידות מזהרת” מתחת למטריה עד שפסק הגשם. כשסגרתי את המטריה והגעתי לעדר, קיבלו הכבשים והעיזים שוב כאחד משלהם. משחק זה נמשך בכל פעם שפתחתי וסגרתי את המטריה. החלטנו להשאיר את המטריה בבית ולצאת ללא מטריות וללא מעילים.

הגיע הקיץ, הכנסת הכבשים למחלוב הייתה קשה כקריעת ים סוף. הכבשים שבעות משפע הירק שבשדה והאוכל באבוסים שוב אינו משמש להם כפיתיון. היינו עמלים קשות על הכנסתם, דוחפים וצועקים עד שנצרד הגרון. ברגע מסוים נזכר יוסף שטיין במטריות שקיבלנו. הרעיון היה פשוט, ויחד עם זאת גאוני, אם נפתח את המטריה יברחו הכבשים ישירות למחלוב וחסל סדר דחיפות וצעקות. וכך אמנם היה, משפתחנו את המטריות החל העדר לנוס, בשביל היחיד שהיה פנוי, לתוך המחלוב. כך עשינו מידי יום ביומו, שמחנו על המצאתו ועל השימוש במטריות לפחות בקיץ.

אך לכל דבר מתרגלים, גם למטריות. העדר שהתרגל למטריות הפסיק לפחד ולראות בה משהו מבהיל ושוב לא עזר שום דבר ונאלצנו לחזור לדחוף ולצעוק. מרוב כעס שברנו את המטריות.

בחורף הבא שוב לא נזקקנו למטריות, כי התחלף הגזבר ונתנו לנו מעילי גשם חדשים.

 

                              המחלבה הראשונה

                                            קיילה גלעדי

המחלבה הראשונה מבין המשקים הוקמה אצלנו בשנת 1922, בה ריכזנו גם את חלב הרפת. בחלב הצאן לא ידענו בתחילה מה לעשות. משעלתה התנובה התלבטנו במיוחד בשאלת התוצרת.

הזדמן אלינו יהודי מצפת שהיה מביא את הדאר למשק, התברר, שהוא גם יודע בעשיית הגבינה הצפתית. הוא לימדנו את סוד התעשיה הזאת ובדרך הפרימיטיבית הפשוטה הורה לי את המלאכה וכך התחלתי.

את עשיית הברינזה למדתי מחברנו מנדל ברנובסקי שמוצאו מסרביה. בני משפחתו בחו”ל החזיקו צאן והייתה לו הידיעה במלאכה זו. ואכן ייצרנו במשק את הגבינה המלוחה הברינזה הראשונה במשק. מאיתנו עברה תעשייה זו לאילת השחר ולשאר המשקים.

בכפר גלעדי היה זה המצרך העיקרי בהזנת בני המקום. כל השנה אכלנו מהגבינה שנשמרה יפה במרתף במקום קריר.

במשך הזמן התעוררה גם שאלת השיווק עם ריבוי התוצרת. ניסינו לשלוח פחים אחדים לחיפה ולשמחתנו נמכר הכל. נפתח לנו מקור הכנסה, לאחר שהפלחה עמדה בסימן של גירעונות בימים ההם. ערך הצאן עלה בעיני החברים. מלבד גבינה נהנו גם מהבשר שהעדר סיפק לנו. בהתחשב עם כלכלה ירודה שהייתה אז, נועדה לענף הצאן משנה חשיבות במשקנו. 

                     עזרת הילדים – מאיר אלון

הדיר עמד אז במרכז החצר, מול חדר האוכל, בערבים עם שוב העדר מהמרעה היו מתרכזים סביבו הילדים ובעיקר בעונת ההמלטות וגם עוזרים בהנקה.

עזרת הילדים בעונת החליבה הייתה מוחשית ביותר. אפשר להגיד, שמרבית העבודה נעשתה על ידם. בשנים הראשונות ואנו עוד קטנים, הרועים בלבד היו חולבים את הכבשים ועבדו על כן שעות מרובות. מחמש לפנות בוקר ועד אחרי שעות הערב. כשגדלנו, נטלנו על עצמנו את עבודת החליבה ובמיוחד בשבתות. בדרך זו הקלנו על הרועים. המלאכה לא הייתה קלה. מחלובים לא היו. אף מזון מרוכז לא היה עבור החולבות. תפשנו ומשכנו את הכבשים ל”שבאק”, אל החבל הגמיש העשוי צמר, שאחד קושר ושניים מגישים. הייתה זו אומנות מיוחדת שלא כל אחד ידע למלא אותה וגאים היינו על מעשינו.

לא פעם התערבנו גם בקטטות עם הערבים, שהעזו לחבל ברכושנו. השתמשנו בכח. תמיד הייתה נכונות מצד חברי המשק לצאת לשדה, לפעולה, הכינונו בנפחייה מקלות, וכשהשומר הזעיק את החברים, מיהרנו גם אנחנו לבוא לעזרתו.

הערבים היו לרוב נסוגים מפחד חברינו. לא תמיד עלה הדבר כה בנקל, במיוחד בעונת הקציר. קרה פעם שפרצה תגרה המונית, אך ידנו הייתה על העליונה. מסורת “השומר” שררה בכפר גלעדי. אף על פי שהמשק היה מוקף מכל עבריו אדמות ערבים, הם הוכרחו לכבדנו. ימים ראשונים אלו נחרתו עמוק בזיכרוננו ובל ימחו.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן