booked.net

המסגרייה

המסגרייה – תורה שרייבר

כבר בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת הוקמה בכפר גלעדי מסגרייה.

כשהצטרפו חברי קיבוץ טבריה לכפר גלעדי בשנת 1932 וחבריהם מתנועת נצ”ח מהארצות הבלטיות, נכנסו בעלי הניסיון שבהם לעבוד במסגרייה, לצד הוותיקים ובני הוותיקים.

בין הדמויות שחוללו נפלאות במסגרייה היו זלמן אלון (אסושקין”) חבר “השומר”, מאיר בריל, אברשה שמוקלר, (חברי קיבוץ טבריה), אברהם פורטוגלי, גדע שוחט, דב קרול, נחמן גלעדי, שמוליק רבינוביץ, (בני הקיבוץ דור שני), וחברים שהצטרפו לקיבוץ בשנות הארבעים: איזיה, וילי אורן, דן נחמן, זאב מרלנדר ועוד.

תחילה הייתה המסגרייה בצד הדרומי  של חצר ראשונים, לימים החליטו להרחיב ולהגדיל את המסגרייה ובנו מבנה מסגרייה חדש במרחב חצר ראשונים, מלאכת הבנייה הסתיימה בשנת 1945. (ראה תיארוך על הקורה הדרומית של המסגרייה). לעבודה במסגרייה הצטרפו כבר הנכדים ובני המקום כמו עוזי קרול, אמנון פקטורי, רוני סגל, (דור שלישי היום עברו את גיל השמונים) ונוספים.

במסגרייה זו יצרו כלים למשק החקלאי, כלים לצרכי חריש וכלי מגן. את בניית ה”מפלצת” – מפלסת דרכים במלחמת העצמאות, אלמנטים לדלת המסתור של סליק “ההגנה”, וכן את ה”פרעוש” מרגמה שקדמה לדוידקה ועשו בה שימוש במבצע כיבוש צפת, בין העושים היו:

דב קרול וסטף ורטהיימר.

על גב אחד המשוריינים הבריטים התקנו תותח בעל קוטר של 20 מ”מ שנועד לשמש תותח מוצב על הקרקע לפגיעה במשורייני האויב ולהגנה אנטי מטוסית. מעשה זה התקיים בזכות מסגרי הגליל המחוננים ובראשם דב קרול בן כפר גלעדי שהודרכו על ידי סטף קצין מהיחידה הטכנית של הפלמ”ח וביחד עשו מעשה מרכבה זה”……………(יגאל אלון, ,ספר הפלמ”ח).

“הפרעוש” מעין “דוידקה” קטנה נוחה יותר לניוד ולהפעלה בשטח שג’נקה רטנר הגה ואנחנו מימשנו במסגריית כפר גלעדי. …..(סטף ורטהיימר, “איש ליד מכונה עמ’ 58).

המסגרייה הייתה ערש הכשרתם של טייסי כפר גלעדי (קרוב ל 30 טייסים יצאו מכפר גלעדי לשורות חיל האויר), כאשר יכולתם הטכנית של בני כפר גלעדי יצאה למרחוק.

מכונות למסגרייה נרכשו  כבר בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת, עיקר ההצטיידות הייתה באמצע שנות הארבעים כאשר אנייה מלאה בציוד הגיעה מארה”ב וחנתה בנמל חיפה, סי קולר וגרישה שנקמן הצליחו לשים יד על מכונות רבות שהגיעו למסגרייה בכפר גלעדי.

בעשרים השנים האחרונות שכבו המכונות  במסגרייה, חלקן מושבתות, חלקן כאבן שאין לה הופכין, עד שבשנה האחרונה יואב קייך ועוזי קרול בסבלנות אין קץ ותבונת כפיים, הצליחו לתקן ולהפעיל את כל מכונות המסגרייה , ולהחזירן לשימוש.

בעתיד הקרוב,  בכוונתנו להפוך את המקום למרכז מבקרים, מקום שיוכלו לעבוד במסגרות וחרטות, לספר את הסיפור המופלא של המסגרייה וחבריו שעבדו במקום, ועבודתם שירתה את כפר גלעדי והגליל בעבודות הבנייה, החקלאות והביטחון.

                                               

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן