booked.net

הנצחת קיבוץ טבריה

                                                   הנצחת קיבוץ טבריה
לאחר טיול שורשים בעקבות “קיבוץ טבריה” נולדה יוזמה להנצחת חברי הקיבוץ במקום בו נוסד-
אזור קריית שמואל בטבריה.
עמרם אשוח חבר העמותה ובן להורים חברי “קיבוץ טבריה” קיבל על עצמו את ניהול הפרויקט,
עמרם הציג תכנית הכוללת מתחם ובו תהיה אבן זיכרון ועליה חרוט סיפור “קיבוץ טבריה”,
אבן קטנה יותר ועליה שמות חמשת החברים שנספו בתקופת היותם חברי הקיבוץ בטבריה, ושני ספסלי ישיבה. כול זאת בסמוך לעץ האקליפטוס שניטע ע”י חברי הקבוצה לציון הולדתה של יעל (מליק) הבת הבכורה שנולדה במקום. העץ עדיין עומד על תילו ויעל ז”ל חיה את כל חייה בכפר גלעדי.
הפרויקט מומן בעזרת כספים שנאספו בזמנו בעמותת גלעד מחברי ובני כפר גלעדי למטרת הנצחת חברי קיבוץ טבריה, קיבוץ כפר גלעדי ו”מחצבות כפר גלעדי” שלקחה על עצמה את הובלת האבנים והעבודה בשטח.
כל זאת בתיאום עם עיריית טבריה שאף תרמה את הספסל.
 ב-11.2.2009 נחנך האתר בטכס צנוע לכבוד יום הולדתה ה80 של יעל, בהשתתפות צאצאי קיבוץ טבריה, מוקי צור שסיפר את סיפורו של הקיבוץ ונציגים מעיריית טבריה.
 

                                                

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן