booked.net

העצים שעל הגבעה

                  כל עצי הגבעה 

מאת ידידיה מילר

ידוע לכל שלא צמח אף עץ על הגבעה שלנו כשהראשונים עלו עליה. נחום הורביץ הכין חלקה, על הגבעה לעיבוד. עבר על ידו ערבי ונחום שאל “אתה לא יודע להגיד בוקר טוב?” ענה הערבי “אתם מטורפים. מה התיישבתם על גבעה שאין בה כלום ואפילו מזון לעיזים? סבא שלי אמר לי תמיד שלא מתעסקים עם משוגעים ואני אינני מברך משוגעים.”

הרוח המערבית הייתה חזקה מאוד. הרימה הרבה אבק גם בלי המחצבה, הפילה אוהלים והקשתה על תנועת אנשים. הרוח השכיחה באה מכיוון פתח שנקרא ואדי נימר – שער הרוח. החברים החליטו לטעת שוברי רוח. במערב שתלו חורשת אקליפטוסים משיכון ח’ ועד הגבול הצפוני של שיכון ד’. בשורה המזרחית החיצונית היו קזוארינות. שנים רבות, עד לשריפה הגדולה, שימשה חורשה זו כשכונת צריפים ואוהלים. מצפון הגנה חורשת קזוארינות. עכשיו עומד במקומה הבניין המרכזי של המלון ובמערב הבית הלבן. בדרום נטעו ארבע שורות של ברושים, כיום עובר דרכן הכביש של שיכון א’. שדרת הברושים הכפולה סגרה את הגבול המזרחי משיכון ה’ ועד רחוב הלולים.

יותר מאוחר נטעו חורשת אורנים להגנה על “המגרש”, שהיה מגרש הבנייה הראשון של בתים מבטון. כל בית ארבע או שישה חדרים עם מרפסת פתוחה, מקלחת ובית שימוש שהיה ממוקם בערך היכן שנמצא היום מגרש הטניס. הבנייה נמשכה מ-1938 ועד 1945. את שיכון א’ התחילו לבנות בשנת 1949.

בתחילת שנות החמישים בנו את שיכוני ב’+ג’ ובמדרון שלהם ניטעו אורנים. ניצח על הנטיעה דב שלגי, שהמשיך ביוזמה ונטע עד בית הארחה.

 

עם הקמת בית הארחה  1942/3 נטע אליעזר קרול חורשת אורנים במדרון המזרחי עד הבריכה שטרם נבנתה.

אליעזר היה מוותיקי הנוטעים. עוד בגיל מבוגר היה הולך בחורף עם פח שתילים ומעדר ומוסיף עצים פה ושם. אליעזר גם היה מהיוזמים לשתול עצי פרי על הגבעה “כדי שהחברים יוכלו לאכול באופן חופשי. “היו שתי חלקות תאנים – אחת מהחצר עד בריכת השחייה והשנייה לאורך שיכונים ב’+ג’. עדין קיימים מספר עצים שנטע.

מתחת לבריכה היו עצי שסק. במדרון צפונית לרפתות הישנות – שיכון ט’ ושכונת מול חרמון, היו זיתים ומתחתם עד הכביש מול הטיון נטעו אגוזים. מעל המכוורת עד גדר הביטחון היו חרובים. באזור בתי הילדים עד בית הספר הייתה חלקה מסחרית של עצי פרי נשירים וזאת בנוסף לגן הצרפתי שגם הוא היה גן עצי פרי לפני שהפך לחצרות הלולים.

שתילה לשם יופי שקבעה הרבה את מראה המשק הייתה בשנת 1925 כשהברון רוטשילד שלח ממשתלתו בצרפת שני סוגי ברושים מיוחדים, גדולים ורחבים. הם ניטעו לפני שורת בתי המגורים מאבן. בנוסף להם קיבלנו מהברון עצי תות בכות שעד היום נמצאים על הדשא הגדול. הוותיקים נטעו על יד הבית עצי לימון.

עוד שדרת ברושים היסטורית היא שדרת הזיכרון לבית הקברות הראשון למגיני תל חי, צפונית לחצר על יד מבנה גליל אופטיק. וכמובן שדרת הברושים המובילה לחצר.

עם הגינון הראשון לבית ההבראה שתלו בדשא שני ארזים. אחרי הקמת חדר אוכל ב’ ב-1952, תכנן אצלנו את הגינון א. קרוון – הגנן הראשי של תל אביב ואביו של הפסל דני קרוון. את הארזים שהציע לשתול על יד הדשא הגדול נטע יטה קולר.

הדקל של בלה שר
העץ ניטע בתחילת שנות השלושים על ידי בלה שר שאהבה וטיפחה את גינת ביתה.

בשנת 2011 נאלצו לכרות את הדקל כי ניזוק מחידקונית הדקל שכילתה אלפי דקלים בארץ ובעולם.

בתמונה עופר בן דוד בנה של בלה מצולם ליד הדקל “הצעיר”

וגדעון גלעדי ליד הדקל הכרות .

עץ החרוב

בעיגול שליד חדר האוכל היה נטוע עץ חרוב ענק, (על גורלו המר כתב יצחק שלו הספד בעל הגבעה. החרוב שליד חדר האוכל צנח ומת אור ליום 22.12.1955.לכאורה, עץ פרי לא מהמיוחסים שבעצים, חרוב פשוט בתי קירור לא מקימים לכבודו, גיוסים לקטיף לשם מה? הן, חרובים המאכל בהמות. כך סיפר לנו הרבי ב”חידר” שם בחוץ לארץ. בט”ו בשבט כי בארץ ישראל העזים אוכלות חרובים. אמנם ידענות רבה בידיעת הארץ לא גילה הרבי אבל את זה דע. ובאמת מה עושים “טרסק” מחרוב. חרובנו זה  בכל זאת יחסן ולא על פירותיו ואפילו לא בגלל עברו שהוא פרק נכבד לכשעצמו , אלא בגלל יופיו ומיקומו. עץ גדול ויפה נוף היה, לצלו המתינו לקבל פני אורחים הבאים באוטובוס.

 

היה הראשון לקבל פני חבר חדש שבא לקיבוץ. ולהבדיל חבר עוזב ישב תחת העץ ועשה חשבון נפשו עד שבא האוטו לקחתו.להבדיל כמה סודות ורכילות שמע העץ למזלנו לא ידע לדבר בשפת בני אדם. חדר האוכל והעץ השלימו זה את זה באור השופע מחדר האוכל ראה העץ יפה שבעתיים, והעץ מצידו האציל מיופיו על חדר האוכל. מחלה שקיננה בתוכו הכריעה אותו וברוח העזה שנשבה כל הלילה נעקר ונפל מלוא קומתו האדירה. משכימי קום הוכו בתדהמה בראותם את הענק מוטל על האדמה ללא רוח חיים. השמועה פשטה מיד ברחבי הקיבוץ, אבל אין זמן להספדים, המשור החשמלי  ביתו אותו לגזרים שהובלו למנוחות. קשה להתרגל לנוף החשוף.

                                                           יצחק שלו

נטיעות ט”ו בשבט

לפני שש שנים ניטעה החורשה מערבה למגרש [שיכון א’]. היא לא נפגעה הרבה על ידי הבנייה על המגרש ומצבה בזמן האחרון משביע רצון. כעבור שנה ניטעה חורשה במורד בתי ההבראה. חורשה זו שבקה חיים, העיזים שטעם האורנים שניטעו שם ערב לחיכן, עשו כלה בנטיעה. כעבור שנה נטענו חלקה לא גדולה על יד שער הכניסה הראשי למשק. החורשה הזו גדלה אמנם, אך לא הכנסנו בה מילואים, כי יתכן שחלקה זו תיכלל בתכנית הבניה בעתיד. גם כאן כורסמו העצים במידת מה על ידי הכבשים.

לפני שלוש שנים שתלו ילדי בית הספר כמה שורות של ברושים, שצריכים היו לשמש משברי רוח למוסדות הילדים באזור זה. החורשה עלתה די יפה הודות לטיפול המסור שהיא קיבלה בראשיתה. אך דא עקא, הילדים, שהתלהבו מאוד לשתילתה לא הקדישו לה תשומת לב  מספקת אחרי זה. עובדי גינות הנוי נאלצו לטפל בעצים בעצמם. בדרך כלל צריך לציין שעדין לא מצאנו דרך לשתף את הילדים גם בטיפול ובהשגחה על הצמח, לאחר שתילתו.

לפני שנתיים ניטעה החלקה על יד הבתים החדשים שבמורד המגרש צפון-מזרחה, כשהבתים האלו בטרם נבנו. הבניה השחיתה חלק מהנטיעות. מצב השתילים שנשארו טוב. גם הקזוארינות שנשתלו כאן ושחששנו להתפתחותן, נקלטו יפה ומצבן משביע רצון. תפקיד החורשה זו היה להוות את הקו הראשון של משברי הרוח לפינה זו של המגרש.

 

אשתקד שתלנו שדרה החוצצת בין מגרש “הפועל” והבתים שעל המגרש. הקליטה הייתה יפה והשנה אנו ממשיכים בקו זה ונוסיף עוד 270 שתילים. שבעים שתילים ראשונים היו הברושים ואנו נטענו אותם לפני ט”ו בשבט, כי מצבם דרש שתילה מוקדמת. יתר השתילים, אורנים, יינטעו בט”ו בשבת.

גודל שטח נקודתנו וכן הרוחות החזקות השולטות בה, מחייבים אותנו לפתח את נטיעותינו.

יש לציין שהנטיעה אצלנו אינה מצטמצמת רק לט”ו בשבת. עובדי גינות הנוי נוטעים עצים חדשים במידת יכולתם גם בתקופות אחרות. יש לשבח את החברים עצמם שברוב הבתים החדשים ניטעו על ידם עצים בודדים. גם דבר זה יקדם את ייעור גבעתנו. אחת הדברים המעכבים אותו הוא העדר תכנית בניה ותמיד יש חשש לנטוע חורשה כי יתכן שהמקום יקבע לבנייה.

 

             שדרות עצי הברוש בכפר גלעדי-

                         תורה שרייבר

מי הבא לכפר גלעדי אינו יכול להתעלם מעצי הברוש זקופי הקומה המעצבים את הנוף הישוב.

שדרות שדרות של עצי ברוש המעניקים הצללה בימות הקיץ ויוצרים מרחבים ציבוריים איכותיים ומבלי משים מעטרים את נוף ילדותנו.

האם הייתה החלטה מושכל לנטוע ברושים או שהדבר קרה בדרך מקרה?  מי הביא את הברושים? מתי נטעו את הברושים?

כל התשובות תהיינה שזורות בסיפור הבא:

בתחילת שנות ה-20 (וכפי שספרו זקני כפר גלעדי: “בימים שיק”א עוד פעלה בגליל”) החליט ה”ברון הנדיב” לטעת עצי ברוש במושבות.

משלוח גדול של עצי ברוש הגיע מאלג’יר בדרך הים לחיפה. פקידי הברון קבלו את המשלוח והכינו לכל מושבה קבוצה מכובדת של עצים, ומשנותרו עוד קצת שתילים החליטו הפקידים לצרף  גם את כפר גלעדי ותל חי. (ישובי יק”א שהחלו מתאוששים ממאורעות תל חי.) לישובים הנהנים מהתרומה הנדיבה, ולהעניק גם להן שתילי ברוש.

כאשר הגיעה ההזמנה לכפר גלעדי, לבוא לקחת את שתילי הברוש, יצאו נחום הורביץ, אליעזר קרול, פנחס שניאורסון וגבעוני, רתמו את הסוסים לעגלות, ופניהם אל חיפה. יומיים ארכה הדרך וכאשר הגיעו אל חיפה ראו קבוצות קבוצות של שתילים וליד כל קבוצה שם המושבה אליהם מיועד המשלוח. להפתעתם, ליד שלט כפר גלעדי ראו קבוצה קטנה מאד של שתילים, אמרו בליבם:

יומיים נסענו הלוך ועוד דרך ארוכה לנו יש לחזור, איך נשוב עם משלוח קטן שכזה?…. .

אחת ושתיים העמיסו על עגלתם עצים שנראו להם “נטושים” ומהרו לצאת לדרכם.

עוד הם מגיעים לחצר כפר גלעדי, הזדרזו ונטעו את העצים סביב הקיבוץ הצעיר ולאורך השביל המרכזי המוביל אל חצר ראשונים,  ואף הקפידו לנטוע ליד כל בית אבן  2 עצים.

כאשר גילו את הדבר איכרי זיכרון יעקב בעלי העצים ה”נטושים” הקימו קול צעקה ודרשו מחברי כפר גלעדי להחזיר להם את העצים, הדבר הובא לפני הברון אשר פסק:

 ” עצים הנטועים באדמת ארץ ישראל אין לעקור “,  והביא עבורם עצים אחרים.

בתחילת שנות העשרים החלו לנטוע שדרת ברושים שתחבר את בית הראשונים עם מתחם הילדים ובית הספר הראשון, וזו השדרה האמצעית. ממזרח וממערב נטעו שדרות נוספות שגם הן תחמו את מתחם בתי הילדים.

שדרות עצי הברוש נטועים עמוק בלב הקיבוץ, זקופים וצופים להר ולעמק  וכאילו אומרים: חלמנו, האמנו ועשינו.

                                                              סליק הברושים

                                                                                                    סיפור שסיפר לי עופר בן דוד 1995

לפני כל בית אבן בחצר העליונה נטעו שני עצי ברוש.

בשנת 1946 לקראת השבת השחורה היה חשש שהבריטים יחשפו את הסליקים בכפר גלעדי.

החליטו להשתמש בעצי הברוש הגבוהים היום בצד המערבי של ח”א לצד גלרית הצילומים.

לקחו נערים אשר טיפסו אל צמרות הברושים ובין ענפי הברוש קשרו את הנשקים והסתירו אותם. הבריטים הסתובבו והסתובבו במרכז הקיבוץ ,אבל לא הרימו עיניהם מעלה, וכך לא התגלו הנשקים.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן