booked.net

מפליגים בדמיות וחולמים חלומות

…מפליגים בדמיון וחולמים חלומות

באמת בני אדם משונים מאוד!…”

על היהודי החדש כבר שמעתם?! אנשי “השומר” היו פורצי דרך בתקופת העלייה השנייה בהקמת ארגון שמירה והגנה על היישוב היהודי בארץ ישראל, בעבודה עברית חקלאית ובהקמת התיישבות. שמם הלך לפניהם בארץ, וכך מספר יצחק חנקין על השומרים בעדות השמורה בארכיון בית “השומר”:
“היהודים לא רק עבדו את האדמה, הם גם שמרו עליה. אחד השומרים הראשונים היה אלכסנדר זייד.
הוא מספר: זוכר אני מקרה אחד שקרה ברחובות…..באותם הימים כבר שמרו שומרים יהודים. בראש השומרים עמד בחור בשם מנדל פורטוגלי.
יום אחד באו לרחובות אורחים.. אלה היו שייחים ערבים מהנגב. פורטוגלי הזמין אותם לביתו. על קירות החדר היו תלויים רובים ושבריות.
ובכל רגע הייתה נפתחת הדלת ולבית נכנסו צעירים. הסתכלו השייחים והסתכלו בסוף אמר אחד מהם: תגידו לי מי אתם?
אנחנו יהודים ענה פורטוגלי.
לא אמר השייח. את היהודים אני מכיר. אין להם רובים. הם אינם צעירים ואינם חזקים כמוכם.

אני אגיד לך מי אתם! לפני שנים רבות חי בארץ הזאת עם אחר. זה היה עם של גיבורים. קראו לו “בני ישראל” אתם הבנים של העם הזה…”
יצחק חנקין היה בנם של אנשי “השומר” חיה שרה ויחזקאל חנקין. יצחק היה המדריך המיתולוגי של המוזיאון

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן