booked.net

רחל ויעל אגמי

“…יעל יעל
אז הריעו לה האח!
יעל יעל
ורשמו אותה בספר התנ”ך!…”

כמה מרגש! תינוקת רכה נולדה בקיבוץ. ברוב המקומות בארץ ובעולם שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. אך לקיבוץ חוקים משלו וכך מסופר בתיק החינוך מארכיון כפר גלעדי:
“כשהתקרבו ימי ללדת את יעל, היה ברור לי כמו לכולם שאין לי רשות לתת לה שם כרצוני.
הילד היה שייך לקיבוץ, והקיבוץ צריך לקבוע את השם. לבית החולים הביאו לי שתי אלטרנטיבות מטעם הקיבוץ: יעל או תמר. לא כפו עלי הר כגיגית, חס ושלום, אלא כפי שאתם רואים השאירו את זכות הבחירה לי, מכאן שהליברליזם שרר אצלנו בכול. בחרתי השם יעל ואת תמר השארתי ללאה.
כשרציתי לטייל אחרי יום העבודה עם בתי, הייתי חייבת לצאת עם כל חמשת הילדים שהיו כבר בקיבוץ. אסור להפלות בין ילד לילד. אם לטייל אז עם כולם.”
רחל ומשה אגמי בחרו פה אחד בשם יעל משום דמותה ההרואית של יעל התנכ”ית. יעל מליק לבית אגמי היא הילדה הראשונה שנולדה בקיבוץ “טבריה” לפני איחוד הקבוצה עם כפר גלעדי.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן