booked.net

כתובות וטלפונים בחירום

צח"י – צוות  חירום ישובי, או צוות חוסן ישובי

תפקידו של צח”י הוא לתת מענה לישוב בעת התרחשותם של אירועיי חירום מסוגים שונים – בטחוני, בריאותי, חברתי, נזקי טבע וכו’. בזמן אירוע מתמשך, ינהל הצוות יחד עם הנהלת הקיבוץ את האירוע עד לחזרה לשגרה.

הצוות מורכב מבעלי תפקידים וחברים נוספים המאיישים מכלולים שונים:

כיתת כוננות, כיבוי חילוץ והצלה, אוכלוסייה, רפואה, לוגיסטיקה, תקשורת, חינוך ועוד.

טלפונים

ראש צח”י – רן שביט 050-5232010

מ”מ ראש צח”י – רותי מרמלשטיין 050-7248811

מנהלת קהילה – רחלי ברנדשפט 050-7231049

רבש”צ – יפתח הראל 050-5755406

סגן רבש”צ – אסף שפושניק 052-3311717

מחוץ לקיבוץ

ברדיו קול הגליל העליון בתדר FM 105.3

בעמוד הפייסבוק שלנו ושל המועצה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן