booked.net

אייכנהולץ נחום

תאריך לידה:

מקום לידה:

פולין

שם האב:

הירש, לייב

שם האם:

אסתר

שם בן / בת הזוג:

ציונה

שמות הילדים:

כרמלה, אורי

תאריך נפילה / פטירה:

12/05/1996

מקום נפילה:

נחום גדל בבית מסורתי דתי. השפה המדוברת בבית הייתה אידיש.

ששה ילדים היו בבית, פרנסת המשפחה הייתה מחנות צבעים.

נחום למד בחיידר וסיים את לימודיו בגיל ארבע עשרה.

היה חבר בתנועת החלוץ ולמד נגרות כבחירה לעלייה ארצה.

בשנת 1929 נישא לציונה אם ילדיו.

לארץ ישראל עלה בשנת 1935 באנייה בעלייה בלתי ליגאלית דרך תורכיה, ביירות ומשם ברגל דרך גבול הצפון, וחניית ביניים בכפר גלעדי.

ראשית דרכו הייתה במחנה סרפנד שם עבד כנגר.

נחום וציונה השתקעו בחיפה ובמסגרת התנועה מהעיר לכפר עברו לכפר גלעדי הבחירה הייתה דווקא בקיבוץ זה כי כאן הייתה ראשית דרכם בישראל.

כל השנים עבד נחום בנגריית הקיבוץ, והיה שותף בחוג הדרמטי.

יהי זכרו ברוך!  

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן