booked.net

ברנזון מנדל

תאריך לידה:

15/08/1913

מקום לידה:

גרייאבו-פולין

שם האב:

ישעיהו

שם האם:

מרים

שם בן / בת הזוג:

אלישבע

שמות הילדים:

עמי, ישעיהו, דבורה, מרים

תאריך נפילה / פטירה:

13/04/1971

מקום נפילה:

מנדל בן למשפחה ציונית, גדל בבית צנוע וחם.

היה חבר בתנועת ה”חלוץ”, לקראת עלייתו ארצה היה בהכשרה בלודז’

בשנת 1939 עלה לא”י תחילה שהה בגבעת מיכאל שבנס-ציונה משם עבר לקיבוץ דפנה שהיה אז בתחילת דרכו.

התנדב לפלמ”ח ובסיום שרותו שהה בקיבוץ אשדות יעקב שם הכיר את אלישבע רעייתו.

בימי הפילוג עבר עם משפחתו וקבוצת חברים לכפר גלעדי.

מרבית שנותיו בכפר גלעדי ועד יום מותו עבד כחשמלאי. הקדיש את חייו לעבודה, במסירות ובאחריות עשה את מלאכתו.

איש צנוע הנאמן לדרכו.

יהי זיכרו ברוך! 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן