booked.net

גורלי נתן

תאריך לידה:

מקום לידה:

לודז’ -פולין

שם האב:

ברוך

שם האם:

חנה

שם בן / בת הזוג:

חייגוט

שמות הילדים:

צלילה ז"ל צליל, מרים, רתי

תאריך נפילה / פטירה:

26/11/1974

מקום נפילה:

נתן נולד בפולין ועלה לארץ עם הוריו בהיותו ילד.

התחנך בגמנסיה הרצליה בתל-אביב.

בהגיעו לבגרות הצטרף לגדוד העבודה וכך הגיע לכפר גלעדי.

עבד ברפת שנים, תקופה מסויימת עבר לתל-יוסף ולאחר מספר שנים שב לכפר גלעדי.

היה מפעילי ה”הגנה”.

בתקופת המנדט שימש כ”מוכתר”  הכפר.

שירת תקפה ארוכה כמרכז משקי הגליל העליון.

יהי זיכרו ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן