booked.net

יוסף גלוסמן (יו)

תאריך לידה:

19/01/2009

מקום לידה:

גרמניה

שם האב:

יעקב

שם האם:

פאולה

שם בן / בת הזוג:

שמות הילדים:

תאריך נפילה / פטירה:

21/10/1948

מקום נפילה:

באר שבע

בשנת 1935 עלה יו לא”י והצטרף להכשרה בגבעת-ברנר.

לכפר גלעדי הגיע כנוטר. עם פרוץ מלחמת העולם התגייס לצבא הבריטי. התגלגל למצרים וללוב. בבנגזי לימד עברית, באיטליה עזר במחנות הפליטים והעקורים.

השתתף בקרבות בגליל  ובליווי שירות.

כשבועיים לפני הקרבות בנגב התגייס יו לצה”ל.

בשוך הקרב על כיבוש באר שבע, נפל יו מיריית צלף.

                                יהי זיכרו ברוך!

אתר צ.ה.ל

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן