booked.net

לנדאו מתתיהו

תאריך לידה:

10/04/1917

מקום לידה:

גרמניה

שם האב:

שם האם:

שם בן / בת הזוג:

קטה

שמות הילדים:

דבורה

תאריך נפילה / פטירה:

19/09/2008

מקום נפילה:

לנדאו מתתיהו

מתתיהו או כפי שנקרא בין חבריו “מתס” נולד למשפחה חרדית בת 10 ילדים,

היה חבר בתנועת ה”בונים” למד 9 שנים  אך נאלץ להפסיק בגלל עליית הנאציזם.

הצטרף להכשרה ובשנת 1936 עלה לארץ היישר לכפר גלעדי.

עבד בחקלאות ופיתח את משק המים של הקיבוץ ושל האזור, ועל כך זכה בשנת 1979 לאחר 43 שנות עבודה בפרס קפלן. בהמלצת הפרס צוינה בעיקר יכולתו לנצל את אביזרי ההשקיה ושימוש חוזר בציוד מיושן ובכך נוצר חיסכון משמעותי במים ובציוד.

ענף המים היה אורח חייו.

בשנת 1945 נישא לקטה ונולדה בתם דבורה.

היה מעורב בחיי הקיבוץ, איש צנוע וישר,  וכמו שאמרה קרובת משפחה:

 “לפי זכרוני מתתיהו מעולם לא רב עם איש”.

יהי זכרו ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן