booked.net

מילר יוסף

תאריך לידה:

31/07/1915

מקום לידה:

גרמניה

שם האב:

רוברט

שם האם:

אלישבע

שם בן / בת הזוג:

אילזה

שמות הילדים:

נעמי, יוני, ישי

תאריך נפילה / פטירה:

24/01/1998

מקום נפילה:

יוסף נולד למשפחה של מוסיקאים, הצטיין בלימודיו ואף התקבל ללמודים באוניברסיטה בלונדון, אך בהשפעת הרעיון הציוני החליט לוותר על לימודיו ולעלות ארצה.

גויס להדרכה בתנועת ה”חלוץ” בגרמניה וכשגורש מגרמניה ע”י הנאצים עבר לאיטליה ושימש כמזכיר ה”חלוץ”.

בשנת 1938 עלה ארצה והצטרף לכפר גלעדי. במשך 35 שנה היה רפתן תוך הפסקות למילוי תפקידים שונים בקיבוץ ובתנועה.

שימש כמזכיר, גזבר, מרכז משק, מדריך אזורי לרפתות ואף נבחר לתפקיד מזכיר התאחדות מגדלי הבקר תפקיד שלא מילא עקב מחלתו.

יוסף נישא לאילזה .

עבד ב”מחצבות” כמנהל חשבונות והתמסר לתחביביו אלקטרוניקה וצילום.

בשנת 1998  הוכרע ע”י מחלתו הקשה.

יהי זכרו ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן