booked.net

נויברגר גדעון

תאריך לידה:

05/09/1920

מקום לידה:

גרמניה

שם האב:

סלומון

שם האם:

זלמה

שם בן / בת הזוג:

גרדה

שמות הילדים:

דני, זיוה

תאריך נפילה / פטירה:

22/09/1983

מקום נפילה:

למשפחתו של גדעון הייתה חווה חקלאית ושם ינק את אהבתו לחקלאות

 בגיל צעיר הצטרף לתנועת ה”בונים” בשנת 1940 הצליח לברוח מגרמניה הנאצית ולאחר תקופת נדודים הגיע לחופי ארץ ישראל אך, האנייה בא נסע נתפסה  ע”י הבריטים והמעפילים וגדעון ביניהם הועברו לאנייה “פטריה”  אשר טובעה ע”י אנשי ה”הגנה”, מזלו של גדעון האיר גם פה והוא היה בין הניצולים הבודדים, הניצולים הועברו למחנה עתלית ושם ישבו כשנה.

בתום התקופה הגיע לכפר גלעדי, גדעון כחקלאי מלידה התמסר לעבודה בחקלאות היה מרכז הפרדס והכרם, עבד בשלחין והיה אחראי למכון המים. מילא את תפקידיו במסירות רבה.

הקים משפחה וזכה גם לנכדים.

יהי זכרו ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן