booked.net

קלר שרה

תאריך לידה:

מקום לידה:

שם האב:

שם האם:

שם בן / בת הזוג:

שמות הילדים:

תאריך נפילה / פטירה:

01/12/2011

מקום נפילה:

שרה נולדה להוריה שמעון וחיה, אביה היה נגר ואימה תופרת. המשפחה התפרנסה בדוחק.

עם זאת היה זה בית חם, שמח ואוהב.

בהיותה בת 11 הצטרפה לתנועת נצ”ח.

אחותה רוזה עלתה לארץ ישראל, שרה התגעגעה אליה והחליטה גם היא לעלות גם ההורים החליטו לארוז את חפציהם ולבוא בעקבות הבנות.

אך, האיחוד המשפחתי לא ארך זמן רב כי רוזה נפטרה בדמי ימיה.

המשפחה נקלטה בכפר גלעדי ,שרה עבדה בכרם והמשיכה את לימודיה שהופסקו עקב העלייה לא”י.

נישאה למנחם ונולדו ארבעת ילדיהם.

שנים רבות עבדה כתופרת והתמחתה בתפירת חזיות.

במלחמת שלום הגליל נפל הבן יוסי כטייס מסוק.

המשפט” “החיים חזקים מאתנו” היה משפט מפתח בחייה.

יהי זכרה ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן