booked.net

שוסטק צבי

תאריך לידה:

מקום לידה:

רוסיה

שם האב:

דויד

שם האם:

חוה

שם בן / בת הזוג:

ברוניה

שמות הילדים:

איילה יעל

תאריך נפילה / פטירה:

26/03/1987

מקום נפילה:

משפחתו של צבי התפרנסה מחייטות, צבי למד ב”חדר” וידע עברית. הוא גם למד ציור.

הצטרף לתנועה הציונית ה”שומר הצעיר” שם גם הכיר את ברוניה מי שתהיה לימים רעייתו.

בהיותו בן 17 נאסר ע”י הבולשת הקומוניסטית ונשלח לשלוש שנות גרוש בסיביר.

בשנת 1929 השתחחר ועלה לארץ ישראל.

הצטרף ל”קיבוץ טבריה” בשנת 1932 הגיע עם קבוצתו לכפר גלעדי.

עסק בבנין, אהב לצייר, איש חברה ונעים הליכות.

יהי זיכרו ברוך!

 

מצורפים כמה מציוריו

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן