booked.net

שפורן הדסה

תאריך לידה:

07/11/1911

מקום לידה:

ישראל

שם האב:

ישראל

שם האם:

קיילה

שם בן / בת הזוג:

יהודה

שמות הילדים:

תאריך נפילה / פטירה:

24/04/1992

מקום נפילה:

קורות חייה של הדסה שזורים בתולדות ה”שומר” על מאבקיו, קשייו ותלאותיו.

הדסה נולדה בזיכרון יעקב, לכפר גלעדי הגיעה בהיותה בת 5 שנים. עקב פועלו של אביה ישראל גלעדי נדדה המשפחה בא”י.

בסוף שנת 1920 שבה המשפחה לגליל והייתה שותפה להקמת הקיבוץ שלימים יקרא ע”ש אביה ישראל גלעדי אשר נפטר ממחלה.

הדסה גדלה בכפר גלעדי והתחנכה ברוח ה”שומר” עבודה וביטחון מעל לכל.

הייתה רפתנית ומומחית בטיפול בנשק.

אחר כך החלה להתעניין בגידול דבורים והייתה לדבוראית.

לאחר 10 שנות עבודה במכוורת עברה לעבוד ב”מתפרה של חווה” וגם שם בלטה בכישרונה ובחריצותה.

בשנת 1943 הגיע נוטר צעיר לכפר גלעדי והדסה נישאה לו.

 

יהי זיכרה ברוך!  

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן